خط تولید
منطبق با اصول جهانی


شرکت داروسازی پاک دارو علاوه بر بازسازی خطوط تولید خود بر طبق اصول "جی ام پی" اخیرا پروانه تولید جامدات شامل قرص و کپسول را از وزارت خانه های صنایع و بهداشت و درمان اخذ نمودهپاک دارو
تولید کننده محصولات بومی


تولید محلول های دارویی پوستی و موضعی و سوسپانسیون ها ی خوراکی و تولید انواع شربت های خوراکی از فعالیت های این شرت می باشداولین و تنها تولید کننده
شربت لوپرامید در ایران


کنترل اسهال های حاد و مزمن غیر اختصاصی / عوارض جانبی بسیار کم انتخاب مناسب در درمان اسهال مسافرتی و اسهال های حاد غیرمیکروبی درمان اسهال ناشی از شیمی درمانی


فعالیت‌های شرکت

( شرح خدمات )
تولید محلول های دارویی،
پوستی و موضعی
تولید سوسپانسیون های
خوراکی
تولید انواع شربت های
خوراکی

صادر کننده
نمونه در سال‌های اخیر

با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

اطلاعات بیشتر

تولیدکننده برتر
در خاورمیانه

بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

اطلاعات بیشتر

بخش تضمین کیفت کارخانه نیز مسئولیت نظارت و هماهنگی در تمامی مراحل تولید یک دارو را از سفارش و خرید مواد اولیه تا چگونگی توزیع دارو در کشور


همکاران ما